Inloggen

Programma van Toetsing en Afsluiting

Jouw examen bestaat uit twee onderdelen: een School Examen (SE) en een Centraal Examen (CE). 

De schriftelijke en mondelinge toetsen en praktische opdrachten in de laatste twee jaar van je opleiding tellen mee voor het schoolexamen. Het Centraal Examen vindt plaats aan het einde van je examenjaar. Het cijfer van het Centraal Examen telt voor de helft mee in het eindcijfer. Er zijn enkele vakken waarvoor je alleen maar een schoolexamen doet en geen Centraal Examen. 

Voor het SE hebben we een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat beschreven waar het SE uit bestaat en hoe vaak de afzonderlijke onderdelen meetellen in het gemiddelde cijfer van het schoolexamen. Zo is het schoolexamen voor iedereen gelijk. Ook staan er regels voor het herkansen van één of enkele onderdelen beschreven.

Bekijk hieronder de PTA's

mavo
- 3 mavo
- 4 mavo

havo
- 4 havo
- 5 havo

vwo
- 4 vwo
- 5 vwo
- 6 vwo