Inloggen

Niet (op tijd) in de les

We verwachten van elke leerling dat hij op tijd in de les is.  Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met kwaliteitskaarten. Lees hieronder wat de consequenties zijn van te laat in de les zijn, spijbelen en schoolverzuim.

Ongeoorloofd verzuim: deel 1

Ongeoorloofd verzuim: deel 2Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met kwaliteitskaarten. Als je op de locatie Almelo te laat komt voor de les dan:

Te laat komen: deel 1

Te laat komen: deel 2
In de Leerplichtwet is vastgelegd wanneer wij de leerling mogen toestaan van school weg te blijven. Als de leerling spijbelt of zonder goede en door ons geaccepteerde reden wegblijft van school, overtreedt hij de Leerplichtwet. Als er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim, dan gaat de school in eerste instantie in gesprek met de leerling. Bij herhalend spijbelen maakt de school daar in de meeste gevallen melding van bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Dat kan leiden tot een gesprek met de leerplichtambtenaar die afspraken maakt met de leerling. Kijk voor meer informatie in de schoolgids.

Gaf dit antwoord op uw vraag?

Fijn dat het geholpen heeft

Stuur je vraag via het contactformulier

Vragen?
Neem contact op met:

Administratie

Tel: 0546-540808

Mail: info@piusx.nl