Inloggen

Hoe meld ik mijn zoon/dochter ziek?

Bij ziekte van uw zoon/dochter vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan school door te geven, bij voorkeur voor het begin van de lessen. Voor beide locaties is dat tussen 08.00 uur en 08.20 uur.

Voor locatie Almelo kunt u bellen naar 0546-540808. Locatie Rijssen is bereikbaar op telefoonnummer 0548-512245.

Verlof (bijv. medische reden) kan alleen worden toegestaan na schriftelijk (e-mail) of telefonisch verzoek van ouders. Voor het aanvragen van bijzonder verlof verwijzen wij u graag naar het kopje ‘extra verlof’.