Inloggen

De Carmelinstelling Pius Canisius

Sinds een aantal jaren werken de Rooms-Katholieke Scholengemeenschappen Pius X College en Canisius in Almelo samen. Beide scholen maken onderdeel uit van Stichting Carmelcollege in Hengelo.

De nauwe samenwerking is met name gericht op gezamenlijke heroriëntatie op de inrichting van het onderwijs op beide scholen. Het onderwijs staat centraal. Daarnaast wordt gewerkt aan een optimalisering van de kwaliteit. Handhaving van de kleinschaligheid is eveneens een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking.

We werken samen aan:

  • (ver)nieuw(end) onderwijs voor beide scholen;
  • optimalisering van de kwaliteit en het verder ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem;
  • verdere versterking van de marktpositie in Almelo en omgeving;
  • netwerken om met andere onderwijsinstellingen in Almelo en omgeving onderwijsverbeteringen te realiseren.


Hierbij staat het leren van elk kind centraal. Elke locatie en elke afdeling van beide scholen moeten in staat zijn alle leerlingen binnen hun mogelijkheden tot hun recht te laten komen.


Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de Centrale Directie via telefoon 0546-535626 of via mail: info@cd-piuscanisius.nl