Inloggen

Missie en visie

Als school willen wij ons onderscheiden van andere middelbare scholen. Daarom vinden wij het belangrijk dat niet alleen wij, maar ook onze leerlingen op de hoogte zijn van onze visie op onderwijs.

De visie van het Pius X College vatten we samen in vijf oneliners:

  • het gaat om jou;
  • leren doe je overal;
  • ook hier ben je thuis;
  • school zijn we samen;
  • onderwijs voor deze tijd.

De leerlingen en het leren zijn het uitgangspunt van het leerproces. Als school willen wij onze leerlingen uitdagen om zich actief te blijven ontwikkelen, met het doel hen verder te vormen tot verantwoordelijke jonge mensen.