Inloggen

Niet (op tijd) in de les

We verwachten van elke leerling dat hij op tijd in de les is.  Lees hieronder wat de consequenties zijn van te laat in de les zijn, spijbelen en schoolverzuim.

In de locatie Rijssen  worden bij te laat komen de volgende maatregelen genomen:

 • 1e keer, waarschuwing. *
 • 2e keer, waarschuwing. *
 • 3e keer, waarschuwing + mail naar ouders.
 • 4e keer, 1 x 07:50 uur voorkomen. 
 • 5e keer, 2 x 07:50 uur voorkomen.
 • 6e keer, 3 x 07:50 uur voorkomen.
 • 7e keer, 4 x 07:50 uur voorkomen.
 • 8e keer, hele week 07:50 uur voorkomen.         
 • 9e keer, hele week 07:50 uur voorkomen, laatste waarschuwingsbrief.
 • Is een leerling voor de 10e keer te laat dan:
  1. Bepaalt de teamleider of er een geldige reden is.
  2. Teamleider informeert ouders opnieuw per telefoon en brief.
  3. Teamleider informeert de leerplichtambtenaar.
  4. Vierkant rooster kan worden opgelegd.

* Pech valt hier niet onder, tenzij dit meer dan één keer in het schooljaar voorkomt.

Wanneer een leerling één of meerdere lesuren spijbelt, is als volgt de procedure die school en leerplicht gaan volgen:

 • 1e keer spijbelen: Leerling wordt aangesproken door het leerlingenbureau. Gemiste uren worden dubbel ingehaald en afhankelijk van de situatie worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht. Het leerlingenbureau maakt melding binnen SOMToday (ook zichtbaar voor ouders).
 • 2e keer spijbelen: Leerling wordt aangesproken door het leerlingenbureau. Gemiste uren worden dubbel ingehaald en ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht. Het leerlingenbureau maakt melding binnen SOMToday (ook zichtbaar voor ouders).
 • 3e keer spijbelen: School maakt melding via digitaal verzuimloket aan leerplichtambtenaar. Verdere maatregelen zoals hierboven


Bij verslapen geldt dat de leerling de uren inhaalt. Bij herhaling wordt dit aantal verdubbeld.

Vragen?
Neem contact op met:

Administratie

Mail: info@piusx.nl