Inloggen

Examenreglement

In het examenreglement vind je procedurele en organisatorische regelingen omtrent het examen. Rechten en plichten van leerlingen en school worden hier verder in beschreven. Klik op de download rechts.

Daarnaast is er, om duidelijkheid te verschaffen aan leerlingen, ouders en docenten een inhaalprotocol opgesteld.