Inloggen

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden op het Pius X College? Klik dan hiernaast op de button om naar het aanmeldingsformulier te gaan.

Overeenkomst
Een leerling volgt onderwijs op basis van een overeenkomst met de school. Indien een leerling minderjarig is, sluit de school deze overeenkomst met de ouders. Dit gebeurt bij de aanmelding en inschrijving. Deze overeenkomst geldt voor de duur van het schooljaar. Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouders zich voor hun kind akkoord met de afspraken en de regels die in de school gelden.

De school verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen. Meer informatie over aanmelding is te vinden in de online schoolgids